سئو سایت و طراحی سایت حرفه ای واکنشگرا بر اساس علم سئو را تا دو هفته رایگان با مهرآرا ...
1-تیتر با کلمه کلیدی شروع شود: کلمه کلیدی خود را در ابتدای تیتر و نام شرکت خود را در انتهای سایت 2-تمرکز برروی کلمه کلیدی: بر روی کلمه کلیدی در محتوای صفحه تمرکز کنیم 3-چگالی کلمات کلیدی: بعضی ها بر این تصورند ادامه مطلب..