زیرپورتال سایت جشنواره بین المللی امام رضا(ع)،«شمس توس»www.shamstoos.ir در«سمنان»طراحی و ...
به گزارش واحد خبر و اطلاع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، در حالی که بیش تراستان های کشور زیرپورتال سایت شمس توس را طراحی و رونمایی کرده اند، سایت جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، استان سمنان نیز به نشانی http:// Semnan.shamstoos.ir طراحی شده و هم اکنون قابل دسترسی می باشد. بنیاد بین المللی امام رضا(ع) از مسئولان دبیرخانه جشنواره داستان نویسی رضوی به ویژه مسئول طراحی سایت استان سمنان،بدلیل طراحی زیرپورتال سایت شمس توس این استان تشکر و قدر دانی می کند. پایان آذرماه،آخرین مهلت طراحی و رونمایی از زیرپورتال های استانی سایت جشنواره امام رضا(ع) است و استانهای باقی مانده تا پایان پاییز فرصت دارند سایت های استانی خود را رونمایی نمایند. هم اکنون مسئولان سایت های سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در حال طراحی زیر پروتال استانی سایت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) www.shamstoos.ir می باشند که لینک این وب سایت بر روی سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه نیز قرار می گیرد تا مخاطبان به سهولت بتوانند به اطلاعات مورد نظر دست یابند. بر اساس این گزارش تا کنون بیشتراستانهای کشور،سایت های خود را طراحی و رونمایی کرده اند. طبق اعلام بنیاد بین المللی امام رضا(ع) فراخوان سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که همزمان با سالروز میلاد باسعادت امام موسی کاظم(ع)منتشر شده، بر روی سایت های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان ها و نهادهای عضو جشنواره و زیر پروتال ها استانی سایت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) قرارگرفته است. طبق اعلام بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در پایان روند طراحی سایت های جشنواره های موضوعی استانها،سایت های برگزیده انتخاب و از مسئولان آن تقدیر به عمل می آید. یادآوری می شود؛ سایت جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السلام) به آدرس www.shamstoos.ir هم اکنون به سه زبان فارسی،انگلسیی و عربی فعال می باشد.